Een stappenplan voor echte prijzen

“Als echte kosten het probleem zijn, dan zijn echte prijzen de oplossing”

In juni 2019 publiceerden we het visiedocument Een stappenplan voor echte prijzen. In het kader van de wereldwijde inzet voor de Sustainable Development Goals (SDG's) schetst True Price een visie op hoe systematische problemen zoals onderbetaling, verlies aan biodiversiteit en koolstofemissies binnen het huidige economische systeem aan moeten worden gepakt.

Met de echte prijs verwijzen we naar: de marktprijs plus de onbetaalde externe kosten. True pricing helpt bij het aanpakken van alle kosten die gemaakt worden bij de productie van goederen en diensten door verborgen kosten transparant te maken. Bijvoorbeeld kosten die worden betaald door gemeenschappen die naast een vervuilende fabriek wonen, of de toekomstige generatie die te maken krijgt met de steeds verder verstorende effecten van klimaatverandering.

Deze visiepaper stelt een stappenplan voor om een duurzame economie realiseren met echte prijsstelling als kern. Het legt uit hoe echte prijsstelling ons economisch systeem in drie fasen kan transformeren: eerst door transparantie creëren, ten tweede door het verhelpen van verborgen kosten mogelijk maken en tot slot door een gelijk speelveld creëren. Er worden concrete uitgangspunten gepresenteerd voor bedrijven, investeerders, overheden en consumenten om te beginnen met echte prijzen. Bovendien pleit de paper voor een collectieve inspanning om een echte prijsstandaard te omarmen.

Dit True Price visiedocument is de eerste publicatie in een reeks open-source publicaties over true pricing. Bekijk onze nieuwste publicaties, inclusief de normatieve basis van echte prijsstelling en andere methodologiedocumenten via onderstaande knop:


Het huidige visiedocument zal verder worden verbeterd op basis van feedback van belanghebbenden en True Price nodigt openlijk uit om commentaar op het document te geven. Wilt u een bijdrage leveren aan de visiepaper, stuur dan een e-mail naar: consult@trueprice.org.

Alleen door samen te werken kunnen we een duurzame economie versnellen met echte prijsstelling als kern. Doe met ons mee.


Geïnteresseerd om meer te leren?

We willen graag beter begrijpen wie het visiedocument gaat lezen en gebruiken Een stappenplan voor echte prijzen. Daarom verzoeken wij u vriendelijk uw contactgegevens achter te laten om het visiedocument te downloaden - hiermee wordt u toegevoegd aan de True Price-nieuwsbrief.