Cacao: Fairtrade Ivoorkust

Cacao uit Ivoorkust

Bovenstaand diagram toont het leefbaar inkomenskloof voor cacaoboeren in Ivoorkust. Zoals aangegeven door de groene stip in het bovenstaande diagram, is het gezinsinkomen uit de cacaoteelt in Ivoorkust lager dan de helft van een leefbaar inkomen. Uit de analyse blijkt dat slechts 42% van de boeren boven de extreme armoedegrens verdient, en slechts 23% boven de armoedegrens. Zie het onderstaande rapport voor alle details.

Cliënt:
Plaats: Ivoorkust (Ivoorkust)
Jaar: 2018
Beschrijving: True Price voerde hun gezinsinkomensmethode uit op gegevens van meer dan 3000 boeren. De analyse omvatte inzichten in de verdeling van het gezinsinkomen van boeren, de winstgevendheid van cacao en de toegevoegde waarde. Deze resultaten zijn vergeleken met de leefbaar inkomen benchmark. Bovendien heeft True Price een drempelanalyse gemaakt, waarin we hebben geanalyseerd onder welke voorwaarden Fairtrade hun boeren kan helpen boven de armoedegrens te verdienen – of zelfs aan een leefbaar inkomen te helpen.
Gerelateerde publicaties