Koffie: Fairtrade

Koffie uit Rwanda, Tanzania, Oeganda, Kenia, India, Indonesië en Vietnam

Het leefbare inkomen van koffieboeren is afhankelijk van hun afkomst. Zoals in bovenstaande grafiek te zien is, ligt in Vietnam, India en Indonesië het gemiddelde huishoudinkomen boven het leefbaar inkomen, terwijl in Kenia het leefbaar inkomen ruim twee keer zo hoog is als het gemiddelde huishouden. Leefbaar inkomen kon niet worden berekend voor Rwanda, Tanzania en Oeganda. Zie het volledige rapport of de samenvatting voor meer informatie.

Cliënt:
Plaats: Rwanda, Tanzania, Oeganda, Kenia, India, Indonesië en Vietnam
Jaar: 2017
Beschrijving: True Price heeft een rigoureuze en schaalbare methode ontwikkeld om het gezinsinkomen van koffieproducenten in 7 landen te meten. Dankzij de resultaten konden we lonen en inkomens vergelijken met regionale benchmarks. De analyse omvatte inzichten in de verdeling van het gezinsinkomen van boeren, de winstgevendheid van koffie en de toegevoegde waarde.
Gerelateerde publicaties
Gerelateerd nieuws en pers