Melk: TEEB

Melk uit Nederland en Tanzania

Een van de verborgen productiekosten in de zuivelindustrie zijn de kosten van externe effecten van broeikasgassen (BKG). De kosten van de externe effecten van broeikasgassen uit de melkproductie in Nederland bedragen $5.40.

Daarnaast vergelijkt dit rapport deze kosten tussen Nederland en Tanzania zoals weergegeven in bovenstaande figuur.

Cliënt:
Plaats:  Nederland
Jaar: 2017
Beschrijving: De grootste producerende landen van dierlijk eiwit zoals Nederland en Brazilië en landen met kwetsbare en rijke ecosystemen zoals Indonesië en Tanzania. Een verscheidenheid aan productiesystemen en producten, van veeteelt tot intensieve landbouw en rundvlees, pluimvee en melkproducten.
Gerelateerde publicaties
Gerelateerd nieuws en pers