OatWell®: DSM

OatWell®

De resultaten tonen aan dat de positieve milieu- en sociale effecten aanzienlijk hoger zijn dan de milieukosten die samenhangen met de waardeketen van OatWell®. De productie van OatWell® brengt milieukosten met zich mee, voornamelijk in water-, energie- en landgebruik. Een deel van die kosten wordt gecompenseerd doordat OatWell® tarwe vervangt die niet meer geproduceerd hoeft te worden. Verdere significante milieuvoordelen worden verwacht als gevolg van verminderde voedselproductie, aangezien onderzoek suggereert dat mensen aanzienlijk minder eten wanneer OatWell® onderdeel is van een gezond dieet. Het uiteindelijke effect is het verwachte sociale en economische voordeel van verminderde hart- en vaatziekten, een specifiek gezondheidsvoordeel van OatWell®.

Cliënt:
Plaats: Nederland en Zweden
Jaar: 2015
Beschrijving: In samenwerking met Koninklijke DSM hebben we een pilotonderzoek gedaan naar OatWell®. Samen hebben we de milieukosten en voordelen van OatWell® gekwantificeerd door de impact op natuurlijk en sociaal kapitaal te beoordelen en een economische waarde toe te kennen aan de milieu- en sociale effecten in de waardeketen voor specifieke product- en markttoepassingen. Deze begrijpelijke presentatie van gecombineerde milieu- en sociale effecten maakt vergelijking met economische kosten mogelijk en stimuleert het nadenken over bedrijfsmodellen die maatschappelijke waarde vastleggen.
Gerelateerd nieuws en pers