Rozen: Hivos Kenia

 

Een Keniaanse Roos

De echte prijs van een Keniaanse roos is € 0,95.

De echte prijs is de marktprijs van een roos die € 0,70 is en de echte kosten zijn de sociale en ecologische externe productiekosten, die voor een Keniaanse roos € 0,25 bedragen.

De waardeketen van een roos

Deze figuur illustreert hoe de prijs van een Afrikaanse roos is verdeeld over de waardeketen.

Cliënt:
Plaats: Kenia
Jaar: 2015/17
Beschrijving: Het project True Price voor Hivos omvatte een berekening van de werkelijke prijs van een roos, inclusief milieu- en maatschappelijke kosten. De maatschappelijke kosten hebben vooral te maken met de leefloonkloof: het werknemersinkomen onder het leefbaar loon.