Interview True Price in tijdschrift 'The Color of Money'

logo_tcom_nl_header

In het tijdschrift De Kleur van Geld - Triodos Bank je kunt het interview lezen 'Wat kost het echt?' ('Wat kost het echt'). In dit interessante interview vertelt Michel Scholte (Directeur Externe Betrekkingen) over de inspanningen van True Price om de sociale en ecologische kosten en baten voor de samenleving (externen) van een organisatie te identificeren en te gelde te maken en waarom het waardevol is om deze in financiële waarde uit te drukken. True Price kijkt bijvoorbeeld naar milieuvraagstukken als biodiversiteit en sociale vraagstukken (eerlijke lonen, gezondheid en veiligheid) en ontwikkelde een methode om deze verborgen effecten zichtbaar te maken. De organisatie werkt samen met maatschappelijke organisaties als UNEP, maar ook met grote multinationals als BAM, DSM en Akzo Nobel. “Deze betrokkenheid is cruciaal voor de internationale acceptatie van de methode”, zegt Scholte.

True Price beperkt zich niet tot het berekenen van onbetaalde kosten, maar helpt bedrijven ook om langdurige voordelen voor de samenleving te realiseren: “Als je water zuivert, of als je meer betaalt aan medewerkers, lever je een positieve bijdrage. Ook dat kun je uitdrukken in een financieel getal”. Na verloop van tijd zal echte prijsstelling ook meer inzicht geven aan de consument. “Een gestandaardiseerde methode met kwantitatieve prijzen is transparanter dan kwantitatieve productinformatie die nu veel wordt gebruikt (bijvoorbeeld labels). Met onze cijfers kun je duurzame prestaties veel makkelijker vergelijken. En je kunt ook verschillende productsoorten met elkaar vergelijken” vergelijkingen mogelijk te maken die voorheen niet mogelijk waren.
Je kunt het hele artikel lezen hier.