True Price Manifesto

Wij zijn van mening dat true pricing een fundament is van een duurzame en inclusieve economie. Om deze reden hebben we het True Price Manifesto ontwikkeld om de filosofie achter de True Price-visie te schetsen.

Wij zijn de True Price-beweging

We zien een wereldeconomie die kapot is en willen die repareren. Economische groei heeft voor velen welvaart gebracht, maar is ook een belangrijke motor geweest achter enkele van de grootste maatschappelijke problemen. Productie en consumptie hebben geleid tot onderbetaling, kinderarbeid, klimaatverandering, afnemende biodiversiteit en vele andere zogenoemde externaliteiten.

Wij geloven dat een duurzame en inclusieve economie mogelijk is. Dit is een economie die universele rechten respecteert door elke schending te voorkomen en, als laatste redmiddel, eventuele schade te herstellen die is veroorzaakt door schendingen die niet kon worden vermeden. De technologie, kennis en vaardigheden om dit te bereiken zijn er, maar moeten voor het goede doel worden ingezet.

We erkennen dat universele rechten en collectieve actie de oplossing zijn. Om ervoor te zorgen dat huidige en toekomstige generaties een goed en waardig leven kunnen leiden, zijn collectieve acties zoals de Sustainable Development Goals noodzakelijk. Collectieve actie heeft een solide normatieve basis nodig voor gedeeld begrip en verantwoordelijkheid. De mensenrechtenwetgeving en andere verklaringen en resoluties bieden deze basis.

Een cruciale stap in het realiseren van een duurzame en inclusieve economie is volgens ons true pricing. De echte prijs is de prijs die je voor een product moet betalen als er sociale- en milieukosten bovenop de marktprijs komen. Alleen wanneer alle producten correct geprijsd zijn, zal de markt preventie en sanering van sociale en milieukosten stimuleren, en zullen de universele rechten van huidige en toekomstige generaties worden gerespecteerd.

We hebben jou nodig om hier deel van uit te maken. In een duurzame en inclusieve economie heeft iedereen een rol te spelen. Overheden hebben de plicht om de rechten van alle mensen te beschermen, bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om deze rechten te respecteren, inbreuken te voorkomen en schade te herstellen. En iedereen, als consument, deelt deze verantwoordelijkheid, als motor van de economie. 

Geïnteresseerd om meer te leren?

Download hierboven het volledige True Price Manifesto en bekijk ons Stappenplan voor echte prijzen. We hebben ook open source-methodologiedocumenten gepubliceerd over echte prijzen: Principes voor True Pricing en Factoren voor het genereren van inkomsten voor echte prijzen 

Abonneer je op onze driemaandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ons werk.