Bronnen

Methodologie

De missie van True Price is om het voor iedereen mogelijk te maken om echte prijzen te zien en te verbeteren. Hiervoor ontwikkelen we open-access methoden in samenwerking met experts en stakeholders. Geïnteresseerd om meer te leren? Download onze methodologiedocumenten.

Dit consultatieconcept bevat de Principes voor True Pricing zoals de True Price Foundation die voor ogen heeft. De principes bevatten de overtuigingen, normen en waarden die we onderschrijven om de visie op ware prijzen te realiseren, in praktische termen te definiëren wat echte prijsstelling betekent en de basis te leggen voor een toepasbare methode voor het bepalen van echte prijzen.

De nieuwste, open access-versie van de factoren voor het genereren van inkomsten voor milieu- en sociale effecten, met als doel de acceptatie en toepassing van echte prijzen te vergemakkelijken, een gat in de literatuur op te vullen en standaardisatie te versnellen.

Een methodologie voor het gebruik van echte prijsstelling van agro-voedingsproducten

Zes natuurlijk kapitaalmodules die de belangrijkste methodologische aspecten bevatten om de milieueffecten van agro-voedingsproducten en waardeketens te meten en te waarderen.

 

publicaties

Onze laatst gepubliceerde rapporten en andere publicaties zijn hieronder beschikbaar.

Een berekening van de werkelijke kosten van Fruitmotor-appels in 2019 in vergelijking met de werkelijke kosten van de gemiddelde Nederlandse appel.

Deze visiepaper stelt een stappenplan voor om een duurzame economie te realiseren met echte prijsstelling als kern.

Berekening van de werkelijke prijskloof voor een spijkerbroek, kijkend naar de katoen- en denimproductie in India en jeansproductie in Bangladesh.

De kosten van cacaoproductie en de vooruitgang die is geboekt in Ivoorkust en Ghana voor de jaren 2013-2018.

Een analyse van de meerwaarde van maatschappelijke participatietrajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Benchmarkanalyse van de leefbare loonkloof van rozen uit Kenia, Ethiopië en Zambia, verkocht door grote Nederlandse retailers.

Het gezinsinkomen van cacaoboeren in Ivoorkust en strategieën voor verbetering.

Loonkloof benchmarkanalyse van rozen uit Kenia, Ethiopië en Zambia verkocht bij grote retailers in Nederland.

Een perspectief bieden voor de diamantsector om hen te helpen hun maatschappelijke impact te begrijpen en te verbeteren.

De sociale effecten van voedsel, een verkenning van een nieuwe methodiek. De methodiek zoals ontwikkeld in dit rapport geeft een proof-of-principle om de maatschappelijke effecten van voedsel in kaart te brengen.

De business case voor een 'Living Wage Rose' in Kenia, een verkenning om de kloof in de hele waardeketen te dichten. Onderdeel van een bredere maatschappelijke beweging naar waardeketens met leefbare lonen.

Externe kosten van bananenproductie: het meten van de echte prijs van bananenproductie om bij te dragen aan een duurzaam systeem. (RAPPORT IN HET NEDERLANDS)

Het creëren van een methodiek om de strategie voor een duurzaam leefbaar loon te verbeteren.

Rapportage over de businesscase voor transparantie. Op basis van geleerde lessen in de Green Deal Samenwerken aan Transparantie Natuurlijk en Sociaal Kapitaal 2014-2016.

IDH en True Price hebben de maatschappelijke kosten van katoen uit India berekend.

IDH en True Price hebben de maatschappelijke kosten van thee uit Kenia berekend.

IDH en True Price hebben de maatschappelijke kosten van koffie uit Vietnam berekend.

IDH en True Price hebben de maatschappelijke kosten van cacao uit Ivoorkust berekend.

True Price ondersteunde ABN AMRO bij hun eerste poging om de impact van hun hypotheekdiensten, hun investeringen in de cacaoketen en de bank als geheel te meten.

Een fundamenteel rapport van True Price en de Rijksuniversiteit Groningen voor het ontwikkelen van richtlijnen voor eerlijke beloning.

True Price publiceert 'Integrated Profit & Loss: Creating shared value with integrated thinking'.

True Price publiceert 'Multidimensional P&L in het kort'.

Waarom u profiteert van het meten, te gelde maken en verbeteren van uw impact.