Albert Heijn en True Price

Albert Heijn en True Price slaan de handen ineen. Vanaf 18 april 2023 start Albert Heijn met true pricing experimenten in 3 AH to-go locaties: in Zaandam, Wageningen en Groningen. Hier kan men voortaan de echte prijs zien en vrijwillig betalen van verschillende koffieproducten, zoals de cappuccino, koffie verkeerd en een espresso. Albert Heijn en True Price willen met dit experiment de bewustwording over sociale- en milieukosten vergroten, helpen bij het maken van duurzamere keuzes en leren wat klanten ervan vinden. In de loop van 2023 willen ze de experimenten uitbreiden naar meerdere locaties en te verbreden met meer producten. 

Voor deze pilot heeft True Price de echte prijs berekend voor 3 producten: koffie (uit Brazilië en Ethiopië), houdbare volle melk en havermelk (Barista editie). De echte prijzen worden niet alleen laten zien aan consumenten, zij kunnen deze ook vrijwillig afrekenen. De extra betaling van consumenten wordt gedoneerd aan Rainforest Alliance die daarmee projecten ontwikkeld om de externe kosten in de koffieketens van Albert Heijn zoveel mogelijk te remediëren. Hiermee beogen we consumenten een kans te geven om direct bij te dragen aan duurzamere koffie, zonder mensen die dat niet kunnen of willen buiten te sluiten. 

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

Het project omvat de berekening van het echte prijs gat van 3 producten (zie hieronder). We hebben een zo groot mogelijk deel van de keten van de producten in kaart gebracht. Het berekende echte-prijs-gat omvat 9 impacts, voornamelijk tijdens de teelt- en productiefase van de producten (zie hieronder). Sommige impacts (zoals bodemvervuiling) en delen van de keten (zoals verpakkingen) zijn niet meegenomen in de berekening omwille van gebrek aan betrouwbare data. De resultaten van de 3 producten (in €/kg) zijn geconverteerd naar de koffieproducten in de AH to-go’s. 

De resultaten geven een robuuste inschatting van de externe kosten voor gemiddelde producten. Deze zijn slechts gedeeltelijk toepasbaar op de plantages waar Albert Heijn zijn koffie inkoopt (de RFA certificering is hier bijv. slechts beperkt in opgenomen). De berekeningen zijn gebaseerd op een mix van data aangeleverd door Albert Heijn, aangevuld met secundaire data verzameld door True Price. De echte prijs gaten worden berekend op basis van de True Price-methode, die een wetenschappelijke, goed ontwikkelde en breed ondersteunde methode biedt om echte prijzen te berekenen. Meer informatie over echte prijzen is hier te vinden.

Partner

Lijst van Producten

Koffie

• AH Perla huismerk - Arabica • Brazilië (85%) & Ethiopië (15%)

Houdbare melk

• AH huismerk – geproduceerd in Duitsland • Lang houdbare volle melk

Havermelk

• Havermelk, barrista editie • Haver komt voornamelijk uit Finland

Aanpak

Hoe zijn de echte prijs gaten berekend?


Waardeketen

 • Grondstoffen 
 • Teelt 
 • Verwerking 
 • Transport 
 • Winkel 


Impacts

 1. Bijdrage aan klimaatverandering 
 2. Landgebruik 
 3. Gebruik van schaars water 
 4. Luchtvervuiling 
 5. Uitputting van fossiele brandstoffen 
 6. Watervervuiling 
 7. Kinderarbeid 
 8. Onderbetaling van werknemers 
 9. Onderverdiening van kleine boeren 


Databronnen

 1. Primaire data over koffie door Albert Heijn 
 2. Secundaire data verzameld door True Price 
 3. True Price monetization factors 

Resultaten

Echte prijzen in de AH to-go’s 

De echte prijs per product

1- Koffie (85% uit Brazilië en 15% uit Ethiopië)

Observaties:

 • De inschatte sociale en milieukosten zijn vrijwel even groot.
 • De grootste milieu-impact is landgebruik (~28% van de totale impact). Dit weerspiegelt de kosten van het verlies aan biodiversiteit als gevolg van het veranderen van de originele natuur (zoals bossen, grasland, of regenwoud) in landbouwgrond. Albert Heijn koopt Rainforest Alliance gecertificeerde koffie in, die garandeert dat er na 1 januari 2014 geen ontbossing heeft plaatsgevonden. De True Price methodologie neemt een langere analyse-periode mee. Luchtverontreiniging en klimaatverandering zijn ook aanzienlijke gevolgen.
 • De sociale impact wordt voornamelijk veroorzaakt door de sociale kosten van Ethiopische koffie, die een hoge impact kan hebben op onderverdiening en kinderarbeid.
 • Het grootste deel van de impact (94%) gebeurt op de koffieplantages. Verwerking (3%), verscheping (2%) en transport (1%) vormen een klein deel van de totale impact.

2- Een vergelijking tussen de twee origines

 • Het verschil in het echte-prijs-gat tussen gemiddelde koffie uit Brazilië en Ethiopië is groot (~80%). De milieukosten liggen bij elkaar in de buurt. In Brazilië zijn de milieukosten het grootste deel, in Ethiopië is deze gemiddeld ~5x groter door de sociale effecten.
 • Onderverdiening is de grootste impact voor Ethiopische koffie (~ 47%). Ethiopische koffieboeren verdienen gemiddeld minder dan 10% van wat wordt beschouwd als een leefbaar inkomen. Dit komt doordat het vaak kleine boeren zijn, die niet de omvang, uitrusting en capaciteit hebben om (efficiënt) hoge volumes te realiseren (onderverdiening wordt ook benoemd door Rainforest Alliance).
 • Kinderarbeid is ook een serieus probleem in de Ethiopische koffiesector, ook erkend door Rainforest Alliance. Volgens onderzoek is ongeveer 25% van de koffiearbeiders op een gemiddelde plantage tussen de 6 en 15 jaar oud.
 • In beide landen is het landgebruik de grootste milieu-impact. Dit is het resultaat van opbrengsten (kg/ha), productie-intensiteit (licht) en gemiddelde biotoop-veranderingen om plantages te laten groeien. Landgebruik leidt tot verlies aan biodiversiteit. Albert Heijn koopt Rainforest Alliance gecertificeerde koffie in, die garandeert dat er na 1 januari 2014 geen ontbossing heeft plaatsgevonden.
 • De True Price methodologie neemt een langere analyse-periode mee. Luchtverontreiniging en klimaatverandering zijn ook aanzienlijke gevolgen. Over het algemeen lijkt de milieu-impact van beide bronnen relatief laag vanwege de beperkte inputs (zoals meststoffen en pesticiden). Dit is gebaseerd op gegevens van AH.

3- Koeienmelk (uit Duitsland)

Observaties 

 • Bijna het hele echte-prijs-gat (>99%) bestaat uit milieukosten.  
 • Luchtverontreiniging is de grootste impact en maakt 41% uit van het totaal. Dit is zowel het gevolg van de voetafdruk van de emissies, als de hoge kosten van luchtverontreiniging als gevolg van de aantasting van de natuur en het effect daarvan op de menselijke gezondheid.  
 • De resultaten omvatten ook de productie van diervoeding. Bijvoorbeeld eiwitrijk voer (o.a. op basis van soja) geproduceerd in Zuid-Amerika. 
 • Het grootste deel van de impact (91%) vindt plaats op de boerderij (incl. veevoer) tijdens de productie van rauwe melk. Verwerking (7%) en transport (2%) maken een klein deel uit van de totale impact. In deze ketenstappen zijn alleen de effecten met betrekking tot energieverbruik meegenomen (klimaatverandering, luchtverontreiniging en uitputting van fossiele brandstoffen). 
 • De sociale effecten zijn – in lijn met de verwachtingen – laag. 

4- Havermelk (met haver uit Finland)

Observaties 

 • Het echte-prijs-gat van havermelk is slechts 21% van dat van koeienmelk. 
 • Bijna het hele echte-prijs-gat (>99%) bestaat uit milieukosten.  
 • Luchtverontreiniging is de grootste impact en maakt 61% uit van het totaal. Dit is vooral het gevolg van de productie en toepassing van kunstmest en het gebruik van machines (op basis van fossiele brandstoffen) tijdens de teelt van haver. 
 • Het grootste deel van de impact (85%) gebeurt op de boerderij tijdens de haverteelt. Tijdens de teeltfase is de grootste impact luchtverontreiniging (zie pagina hiervoor voor uitleg en drijfveren). 
 • Verwerking (4%) en transport (11%) vormen een kleiner deel van de totale impact. Klimaatverandering als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen is daar de belangrijkste impact. In deze ketenstappen zijn alleen de effecten met betrekking tot energieverbruik meegenomen (klimaatverandering, luchtverontreiniging en uitputting van fossiele brandstoffen).  
 • De sociale impacts zijn – in lijn met de verwachtingen – laag. 

Meer informatie over de methode, definities en meer? Bekijk onze publicaties, zoals ‘Monetization factors for true pricing’ en ‘Valuation framework for true price assessments of agrifood products’, hier 

Goed om te weten...

Beperkingen van de resultaten 

 

Onzekerheid  

De cijfers in deze analyse zijn schattingen van de echte prijs van de producten. Deze schattingen bevatten onzekerheid, omdat op verscheidene plekken gebruik wordt gemaakt van modellen en secundaire data. In een aantal gevallen is de onzekerheid substantieel, aangezien dit project een pilot betreft en de bedrijven in de keten veel echte prijs data nog niet verzamelen. Om die reden zijn voorzichtigheid en terughoudendheid geboden bij het gebruik en de interpretatie van de resultaten. We raden iedereen aan om de resultaten, de aanpak, aannames en beperkingen goed te lezen om misverstanden en verkeerde conclusies te voorkomen. 

Review proces  

Het beoordelingsproces in dit project omvat het proces, scoping, modellering, gegevens en rapportagestappen van een echte prijs berekening, volgens de True Price Assessment Method. Eén algemene validatieronde over het proces en het model is uitgevoerd door een teamlid dat niet bij het project betrokken is.  

Alle validatieopmerkingen, vragen en opmerkingen zijn genoteerd. Ze zijn verwerkt door het projectteam. De verwerking is gecontroleerd door de validators. Alle stappen, keuzes en aannames zijn besproken en afgestemd door de partners. 

 

Gerelateerde projecten

Contacteer ons voor meer informatie