True pricing bij ienw en ISS

Vanaf februari start het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met ISS de pilot ‘True Price’. Voor deze pilot is de echte prijs berekend voor 15 producten uit het assortiment. Van broodje kaas tot krentebol is nu dus de True Price bekend. Dat betekent dat niet alleen de consumentenprijs van het product wordt gecommuniceerd, maar ook de verborgen kosten. Dit kunnen sociale kosten zijn zoals kinderarbeid of onderbetaling. Maar ook ecologische kosten voor landgebruik en CO2-uitstoot. Het worden verborgen kosten genoemd omdat deze kosten niet meegenomen worden in de kostprijs, waardoor de kostprijs lager is dan de echte prijs. Het doel van de pilot is om bezoekers meer bewust te maken van verborgen sociale en ecologische kosten van producten. Bij de kassa kunnen de bezoekers vrijwillig de echte prijs betalen. Het extra opgehaalde bedrag wordt aan het einde van de pilot verdeeld onder een sociaal en een ecologisch goed doel, die door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gekozen zijn: Trees for All én Circular Green.

Over het project

De analyse omvat de berekening van het echte prijs gat van 15 producten die in het restaurant van I&W worden geserveerd. Deze 15 producten bestaan uit 94 ingrediënten. Voor de berekening is gemiddeld 90% van de ingrediënten van een product gebruikt. Sommige ingrediënten werden buiten scope gelaten vanwege beperkte databeschikbaarheid en de verwachte materialiteit. Het berekende gat omvat 10 impacts, voornamelijk tijdens de teeltfase van de ingrediënten (zie hieronder).  

De analyse is gebaseerd op secundaire data verzameld door True Price, aangevuld met beperkte primaire data verzameld door ISS over de ingrediënten, landen van herkomst en gewichten. De echte prijs gaten worden berekend op basis van de True Price-methode, die een wetenschappelijke, goed ontwikkelde en breed ondersteunde methode biedt om echte prijzen te berekenen. Meer informatie over echte prijzen is hier te vinden 

Logo ISS world
Logo Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Producten

De producten zijn uitgekozen door het ministerie en ISS. Het zijn producten die goed worden verkocht, (vrijwel) het hele jaar in het assortiment zitten en interessante inzichten opleveren.

 

De analyse bevat de volgende 15 producten en hun ingredienten:

 • Sandwich kaas
 • Kaassoufflé
 • Kip kerrie salade
 • Krentenbol
 • Curry
 • Filet americain
 • Frietsaus
 • Frikandel
 • Ketchup
 • Kroket
 • Kwark
 • Sandwich gehakt
 • Melk
 • Smoothie
 • Yoghurt

Benadering

Hoe zijn de echte prijs gaten berekend?


Waardeketen stappen

De schattingen hebben per fase betrekking op materiële delen van de waardeketen

 1. Grondstoffen
 2. Teelt
 3. Soms: verwerking


Impacts

De schattingen hebben betrekking op 10 materiële sociale en milieueffecten

 1. Bijdrage aan klimaatverandering 
 2. Gebruik van schaars water 
 3. Luchtvervuiling 
 4. Uitputting van fossiele brandstoffen 
 5. Materiaalgebruik 
 6. Watervervuiling 
 7. Landgebruik 
 8. Kinderarbeid 
 9. Onderbetaling van werknemers 
 10. Onderverdiening van kleine boeren 


Data

De berekeningen van de true price gap van de producten zijn gebaseerd op:

 1. Secundaire data verzameld door True Price
 2. Beperkte primaire data over ingrediënten, landen van herkomst en gewichten verzameld door ISS
 3. True Price monetization factors 

In dit onderzoek zijn verschillende aannames en keuzes gemaakt om tot resultaten te komen. Lees er hier meer over.”

Resultaten

De onderstaande resultaten worden weergegeven per 100 gram of milliliter. De echte prijs gaten die in het restaurant worden getoond, zijn per item en kunnen daarom verschillen. 

impact analysis

Enkele observaties:

 1. Het product met de hoogste echte prijs gat is filet americain (~ €1,- / 100 gram). Deze spread bestaat voornamelijk uit rundvlees (~75%), dat substantieel bijdraagt aan klimaatverandering en landgebruik. Het rundvlees maakt 90% uit van de totale impact van filet americain.
 2. Het alternatief (qua beleg voor op brood), kip curry salade, heeft een lagere, maar nog steeds aanzienlijke echte prijs gat van ~ €0,46.
 3. Een kaassouffle heeft een lager prijs gat dan andere vlees-snacks zoals een kroket (+ 67%) en frikandel (+24%). Dit wordt gedreven door het gebruik van melkpoeder en weipoeder in de kaassouffle.
 4. Het kiezen van een broodje kaas boven een broodje vlees heeft impact. De laatste heeft een echte prijs gat (€0,38) die meer dan het dubbele is van het echte prijs gat van de eerste (€0,15).
 5. Inzoomend op de zuivelproducten in scope, vond het project het laagste echte prijs gat voor melk (~ €0,14) ten opzichte van yoghurt (~ €0,15) en kwark (~ €0,24).

Meer informatie over de methode, definities en meer? Bekijk onze publicaties, zoals ‘Monetization factors for true pricing’ en ‘Valuation framework for true price assessments of agrifood products’, hier.

Goed om te weten...

Beperkingen van de resultaten

Deze echte prijs scan heeft enkele beperkingen, gerelateerd aan de scope of datatoepassingen en – beschikbaarheid.

 • Scope van de waardeketen: we meten de impact in specifieke, materiële stappen van de waardeketen voor elk ingredient. Sommige stappen, die mogelijk een beperkte invloed hebben op de echte prijs, zijn niet meegenomen. Bijvoorbeeld: het transport naar het restaurant, verpakkingen en restaurantactiviteiten maken geen deel uit van de scan.
 • Focus op teelt/productiefase: de meeste impact per ingrediënt werd gemeten in de teeltfase. Voor de meeste ingrediënten werden transport naar en energieverbruik in regionale distributiecentra standaard opgenomen in de bijdrage aan klimaatverandering.
 • Impact van het ingrediënt in de verwerkingsfase: een beperkt deel van de impact van ingrediënten werd ook gemeten in de verwerkingsfase. Dit gebeurde omdat de secundaire data standaard de verwerking meenemen (bijvoorbeeld melk) of omdat deze data beschikbaar waren. Bij het overwegen van de impact van aardbeiensap (proces) werd bijvoorbeeld het energieverbruik in de verwerkingsfase meegenomen.
 • Onderverdiening van boeren: met betrekking tot de impact van onderverdiening is er een gebrek aan data van buiten Europa. Daarom is onderverdiening voor ingrediënten buiten Europa niet meegenomen.
 • Databronnen: over het algemeen hebben meta-analyses en grotere datasets de voorkeur om consistentie, goede datakwaliteit en onderlingen vergelijkbaarheid te optimaliseren. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van data voor de producten uit sommige gebieden, zijn verschillende bronnen voor verschillende producten gebruikt. Daardoor kan volledige vergelijkbaarheid niet worden gegarandeerd.
 • Niet alle data is de meest recente data. Daardoor is het mogelijk dat de meest recente ontwikkelingen in de landbouw niet in de resultaten zijn meegenomen.

Review proces

Het beoordelingsproces in dit project omvat het proces, scoping, modellering, gegevens en rapportagestappen van een echte prijs berekening, volgens de True Price Assessment Method. Eén algemene validatieronde over het proces en het model is uitgevoerd door een teamlid dat niet bij het project betrokken is.

Alle validatieopmerkingen, vragen en opmerkingen zijn genoteerd. Ze zijn verwerkt door het projectteam. De verwerking is gecontroleerd door de validators. Alle stappen, keuzes en aannames zijn besproken en goedgekeurd door de partners.

Gerelateerde projecten

Contacteer ons voor meer informatie