Vitam en True Price

Vitam is in 2023 met succes begonnen aan haar True Price reis. Nu gaan ze True Pricing uitbreiden naar meer locaties in Nederland met een groter assortiment met echte prijzen. Gasten van verschillende restaurants van Vitam ervaren nu iets unieks: de echte prijs van eten en drinken. Dankzij de samenwerking tussen True Price en Vitam, krijgen zij niet alleen heerlijke gerechten, maar zien ze ook de echte impact van wat ze eten. Geheel in lijn met Vitams motto ‘GOOD DOING FOOD’. Samen brengen we transparantie over de echte kosten voor mens en milieu naar een hoger niveau. Zo dragen we een steentje bij aan een eerlijke en duurzame voedselketen.  

 

OVER HET PROJECT

De analyse die we voor Vitam hebben gedaan omvat de berekening van de echte prijs (de externe kosten) van 10 producten. Deze 10 producten bestaan uit ongeveer 20 verschillende ingrediënten. Sommige ingrediënten zijn buiten scope gelaten vanwege beperkte databeschikbaarheid en de verwachte materialiteit. De echte prijs omvat 9 impacts en focust zich op de teeltfase van de ingrediënten (zie hieronder).   

De analyse is gebaseerd op secundaire data verzameld door True Price, aangevuld met beperkte primaire data verzameld door Vitam over de ingrediënten, landen van herkomst en gewichten. De echte prijs gaten worden berekend op basis van de True Price-methode, die een wetenschappelijke, goed ontwikkelde en breed ondersteunde methode biedt om echte prijzen te berekenen. Meer informatie over echte prijzen is hier te vinden.   

PARTNER

PRODUCTEN

 • Waldkorn broodje, hummus gegrilde groenten
 • Waldkorn broodje, kaas, pesto, komkommer
 • Banaan 
 • Appel 
 • Eieren
 
 • Yoghurt 
 • Soja yoghurt 
 • Melk 
 • Havermelk 
 • Koffie*

*Koffie uit Brazilië, Honduras en Indonesië

Benadering

Hoe zijn de echte prijzen berekend?


Waardeketen

De berekeningen van de echte prijzen hebben betrekking op volgende delen van de waardeketen per ingrediënt: 

 • Grondstoffen 
 • Teelt 
 • Soms: verwerking 


Impacts

 • Bijdrage aan klimaatverandering 
 • Watergebruik 
 • Landgebruik 
 • Luchtvervuiling 
 • Watervervuiling 
 • Gebruik van fossiele brandstoffen 
 • Onderbetaling 
 • Onderverdiening 
 • Kinderarbeid 


Data

De berekeningen van de true price gap van de producten zijn gebaseerd op: 

 • Secundaire data verzameld door True Price 
 • Beperkte primaire data over ingrediënten, landen van herkomst en gewichten verzameld door Vitam 
 • True Price monetization factors 

Resultaten

De resultaten van aanvullende producten zullen worden geüpload zodra deze beschikbaar worden. Meer informatie over de methode, definities en meer? Bekijk onze publicaties, zoals ‘Monetization factors for true pricing’ en ‘Valuation framework for true price assessments of agrifood products’, hier 

 
 

 

 

Goed om te weten...

Beperkingen van de resultaten 

Deze echte prijs berekeningen hebben enkele beperkingen, gerelateerd aan de scope of datatoepassingen en – beschikbaarheid. 

 • Scope van de waardeketen: we meten de impact in specifieke, materiële stappen van de waardeketen voor elk ingrediënt. Sommige stappen, die mogelijk een beperkte invloed hebben op de echte prijs, zijn niet meegenomen. Bijvoorbeeld: het transport naar het restaurant, verpakkingen en restaurantactiviteiten maken geen deel uit van de berekeningen. 
 • Focus op teelt/productiefase: bij de meeste voedselproducten ontstaat de meeste impact in de teeltfase. Daarom focussen deze berekeningen zich op de teeltfase. Voor de meeste ingrediënten werden transport naar en energieverbruik in regionale distributiecentra standaard opgenomen in de bijdrage aan klimaatverandering. 
 • Onderverdiening van boeren: met betrekking tot de impact van onderverdiening is er een gebrek aan data over ingrediënten van buiten Europa. Daarom is onderverdiening voor ingrediënten van buiten Europa niet meegenomen. 
 • Databronnen: over het algemeen hebben meta-analyses en grotere datasets de voorkeur om consistentie, goede datakwaliteit en onderlinge vergelijkbaarheid te optimaliseren. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van data voor de producten uit sommige gebieden, zijn verschillende bronnen voor verschillende producten gebruikt. Daardoor kan volledige vergelijkbaarheid niet worden gegarandeerd. 
 • Niet alle data is de meest recente data. Daardoor is het mogelijk dat de meest recente ontwikkelingen in de landbouw niet in de resultaten zijn meegenomen. 

Review proces 

Het beoordelingsproces in dit project omvat het proces, scoping, modellering, gegevens en rapportagestappen van een echte prijs berekening, volgens de True Price Assessment Method. Eén algemene validatieronde over het proces en het model is uitgevoerd door een teamlid dat niet bij het project betrokken is. 

Alle validatieopmerkingen, vragen en opmerkingen zijn genoteerd. Ze zijn verwerkt door het projectteam. De verwerking is gecontroleerd door de mensen die gevalideerd hebben. Alle stappen, keuzes en aannames zijn besproken en goedgekeurd door betrokken partners. 

 

Andere projecten

Contact ons voor meer informatie